Projekt punktu przedszkolnego

Projekt budowlany przebudowy domu jednorodzinnego na punkt przedszkolny.

Projekt obejmuje rozbudowę domu jednorodzinnego wolnostojącego o nowe pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie punktu przedszkolnego dla 22-jga dzieci.

Projekt zgodny z wymaganiami sanepidu, przepisami przeciw pożarowymi  i wymaganiami lokalowymi dla punktów przedszkolnych. Projekt w pełni spełnia zasady organizowania i prowadzenia punktów przedszkolnych regulowane rozporządzaniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080 z późn. zm.)

Komentarze i pingi są zamknięte.

Komentarze są niedostępne.

Powered by WordPress | Designed by: Best SUV | Thanks to Toyota SUV, Ford SUV and Best Truck